Jesteśmy na Google+
Google+

KOMUNIKAT

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego "Jedność" przedstawia zapytanie ofertowe dotyczące wykonania zatok parkingowych w Łomży. Szczegółowe informacje w zakładce PRZETARGI.

Informacja dla osób korzystających z systemu indywidualnych rozliczeń kosztów ogrzewania.

opublikowano: 30.03.2013

Wprowadzenie systemu indywidualnych rozliczeń kosztów ogrzewania zmierza do racjonalizacji zużycia ciepła. Podzielniki kosztów ogrzewania są urządzeniami wskaźnikowymi pozwalającymi określić udział użytkownika w kosztach zużycia ciepła. Dzięki nim nie ponoszą Państwo kosztów za ogrzewanie wg ryczałtowej stawki, niezależnej od ilości ciepła zużytego w mieszkaniu. Narzędziem umożliwiającym dozowanie energii cieplnej odpowiednio do aktualnych potrzeb i okoliczności są przygrzejnikowe zawory termostatyczne.

Zawory termostatyczne:

Kontrolują temperaturę otoczenia i regulują dopływ ciepła do grzejników. Każdej z nastaw (ich rozpiętość mieści się zazwyczaj w przedziale *1 – 5) odpowiada określona temperatura pomieszczenia, wg której zawór reguluje dopływ ciepła do grzejnika. Rola lokatora ogranicza się do wyboru nastawy. Temperatura pomieszczenia jest utrzymywana bez względu na pogodę – w zależności od niej grzejnik będzie pracował z różną częstotliwością tak, aby utrzymywać temperaturę określoną nastawą zaworu. Korekta ustawień jest konieczna tylko wtedy, gdy chcemy zmienić temperaturę wewnętrzną (np. w czasie dłuższej nieobecności w domu lub, gdy preferujemy niższą temperaturę nocą). Celem ogrzewania jest osiągnięcie oczekiwanej temperatury w pomieszczeniu. Zimny grzejnik budzi niepokój, więc zawory ustawia się tak, by grzejnik nadal pracował, pomimo, że nie wymagają tego warunki cieplne w mieszkaniu. Takie działanie zwiększa zużycie ciepła.

Wskazówki do racjonalnego gospodarowania ciepłem:

 • regularna wymiana powietrza w mieszkaniu jest niezbędna do prawidłowego i zdrowego funkcjonowania każdego człowieka.

 • wymiana zużytego powietrza wiąże się z kosztami dlatego też należy wietrzyć krótko, ale intensywnie – najlepiej przeciągiem.

 • przed otwarciem okien całkowicie zakręcić zawory termostatyczne – w przeciwnym razie umieszczony w pobliżu okna zawór uruchomi grzejnik, a całe pobrane ciepło zostanie skierowane na zewnątrz. Takie straty ciepła w skali całego roku mogą być znaczące,

 • długotrwałe i mało intensywne wietrzenie (np. lufcikiem lub poprzez nieznaczne uchylenie okna) przy włączonym zaworze termostatycznym powoduje STRATY CIEPŁA,

 • po zamknięciu okien zawory termostatyczne należy nastawić na pierwotne położenie,

 • zastawianie grzejników meblami, obudowywanie, przysłanianie długimi i gęstymi zasłonami lub suszenie na nich ręczników utrudnia przemieszczanie się ciepła do reszty pomieszczenia. Większość ogrzanego powietrza pozostaje w najbliższym sąsiedztwie grzejnika, przy (często nieszczelnym) oknie. Doprowadzenie do uzyskania żądanej temperatury w całym pomieszczeniu zwiększa zużycie ciepła.

 • lepiej korzystać ze wszystkich grzejników grzejących równomiernie, niż wykorzystać tylko niektóre, włączone na maksimum.

 • zaciąganie zasłon (nie zasłaniających grzejników) i opuszczenie żaluzji okiennych po zapadnięciu zmroku ogranicza zużycie energii cieplnej bez obniżenia komfortu cieplnego mieszkania.

 • na noc można obniżyć temperaturę w mieszkaniu poprzez ustawienie zaworu termostatycznego na mniejszy przepływ,

 • opuszczając mieszkanie na dłuższy czas można zawory ustawić na mniejszy przepływ, a drzwi pozostawić otwarte, aby zapewnić równomierną temperaturę we wszystkich pomieszczeniach,

 • grzejniki w razie potrzeby należy odpowietrzać, a zawory termostatyczne powinny być przykręcone trwale i bez żadnych luzów.

ADRES

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego "Jedność"
ul. Ks. Anny 25/25a
18-400 Łomża
» zobacz na mapie

KRS: 0000117449
REGON: 001399702
NIP: 718-000-21-38

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek: 7.00 - 16.00
wtorek-czwartek: 7.00 - 15.00
piątek: 7.00 - 14.00

Godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek: 14.00 – 16.00
Czwartek: 13.00 – 15.00

KONTAKT

tel/fax: 86 218-54-05
86 479 81 58
86 218-29-49

biuro@sbmjednosc.com.pl