Ogłoszenia

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego "Jedność" w Łomży

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży ul. Dworna 23B, informuje o możliwości skorzystania z odpłatnych usług opiekuńczych, w związku z realizacją projektu pt. "Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża". Szczegółowe informacje zawarte są w...

czytaj dalej