Ogłoszenia

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego "Jedność" w Łomży
NOWA TARYFA CIEPŁA

NOWA TARYFA CIEPŁA

Zgodnie z zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 grudnia 2017r. , która została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego "Jedność" w Łomży w załączeniu przestawia nadesłane...

czytaj dalej
PRZERWA W DOSTAWIE WODY

PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży informuje, że w dniu 06. 07. 2017 roku w godzinach od 8.00 – 14.00 będą dokonywane prace związane z przebudową sieci wodociągowej przy ul. Szosa Zambrowska/Ks.Anny w Łomży. W wyniku tych prac mogą...

czytaj dalej

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego "Jedność" w Łomży, w związku z nadesłanym przez Prezydenta Miasta Łomża pismem z dnia 22.03.2017r., w załączeniu przedkłada informację na temat współpracy mającej na celu zwiększenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w...

czytaj dalej