Ogłoszenia

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego "Jedność" w Łomży

OGŁOSZENIE

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku prowadzi działania informacyjno-promocyjne dla dwóch najnowszych e-usług Krajowej Administracji Skarbowej: usługi „Umów wizytę w urzędzie skarbowym” i serwisu e-Urząd Skarbowy. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do zapoznania...

czytaj dalej

OGŁOSZENIE

SBM "Jedność" informuje, że w przypadku dostarczania selektywnych odpadów - w szczególności odpadów wielkogabarytowych do PSZOK w Łomży, wymagane jest złożenie każdorazowo oświadczenia z podaniem nazwy ulicy i numeru bloku, z których pochodzą dostarczane odpady...

czytaj dalej

OGŁOSZENIE

SBM "Jedność" informuje, że ZGO w Łomży organizuje od 19 kwietnia do wyczerpania zapasów WIOSENNĄ EKOZBIÓRKĘ. Szczegółowe informacje w załączniku. ZGO - wiosenna zbiórka ekologiczna w...

czytaj dalej

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia informuje, że można dokonywać opłat czynszowych BEZPROWIZYJNIE w placówkach PKO BP SA. -  z wyłączeniem Oddziału nr 2, przy Pl. Kościuszki 1 w Łomży (od 01.02.2021 r. brak jest możliwości płatności gotówką).

czytaj dalej