Ogłoszenia

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego "Jedność" w Łomży

INFORMACJA O PLANOWANYCH ZMIANACH W OPŁATACH ZA ODPADY KOMUNALNE ORAZ CZYNNIKACH MAJĄCYCH WPŁYW NA KOSZTY GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego "Jedność" w Łomży na prośbę Urzędu Miejskiego w Łomży, dostarczyła Państwu informację  o planowanych zmianach w opłatach komunalnych oraz czynnikach mających wpływ na koszty gospodarki odpadami komunalnymi. Prosimy wszystkich...

czytaj dalej