Ogłoszenia

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego "Jedność" w Łomży

KOMUNIKAT

W związku z rozpoczętym okresem grzewczym łomżyńscy strażacy przestrzegają przed niewłaściwym użytkowaniem oraz pozostawianiem bez dozoru urządzeń grzewczych. Załączamy poniżej pisma z informacjami na temat zagrożeń występujących w sezonie grzewczym oraz kampanii...

czytaj dalej

OGŁOSZENIE

Informujemy, że od 08.10.2020 r. w zasobach Spółdzielni zostaną wznowione dostawy ciepła. Przypominamy, że w tym sezonie grzewczym będą obowiązywały nowe, ustalone przez MPEC w Łomży, wyższe koszty zakupu energii cieplnej.

czytaj dalej

WALNE ZGROMADZENIE 2020

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego "Jedność" zawiadamia, iż Walne Zgromadzenie Członków SBM "Jedność" odbędzie się 14 września 2020 r. o godzinie 17:00 w auli - budynek B Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, ul. Studencka 19. W czasie obrad obowiązuje nakaz...

czytaj dalej

NOWA TARYFA CIEPŁA

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego "Jedność" w Łomży, informuje, że od 18 lipca 2020 roku ulegną zmianie opłaty i stawki za ciepło. Szczegóły w poniższym załączniku: [download-attachment id="4998" title="Taryfa dla Ciepła ważna od...

czytaj dalej