Ogłoszenia

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego "Jedność" w Łomży

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego "Jedność" w Łomży, w związku z nadesłanym przez Prezydenta Miasta Łomża pismem z dnia 22.03.2017r., w załączeniu przedkłada informację na temat współpracy mającej na celu zwiększenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w...

czytaj dalej