Jesteśmy na Google+
Google+

KOMUNIKAT

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego "Jedność" przedstawia zapytanie ofertowe dotyczące wykonania zatok parkingowych w Łomży. Szczegółowe informacje w zakładce PRZETARGI.

OŚWIADCZENIE O ILOŚCI OSÓB ZAMIESZKAŁYCH

opublikowano: 15.03.2013

Informujemy, że od 1 lipca 2013 roku zostaje wdrożony nowy system gospodarowania odpadami zgodny z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r., poz. 391). Od 1 lipca 2013r. za odbiór i gospodarowanie odpadami odpowiedzialna będzie Gmina, na której znajduje się Państwa nieruchomość. Deklaracja dotycząca segregacji odpadów związana jest z ponoszeniem opłat za wywóz nieczystości stałych przez właścicieli nieruchomości. Wysokość opłaty zróżnicowana jest w zależności od podjętych uchwał w poszczególnych Gminach. Stawka opłaty, w przypadku zbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny wynosi 13,50 zł/osobę miesięcznie.

Stawka opłaty, w przypadku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 8,00zł/osobę miesięcznie.

Uchwała nr XVIII/106/12 z dnia 20 grudnia 2012r. Rady Miasta w Nowogrodzie.

W przypadku wysłania oświadczenia (załącznik nr 1) o ilości osób zamieszkałych w danym lokalu w formie udostępnionej na naszej stronie internetowej zastrzegamy sobie telefoniczną weryfikację przesłanych danych. Prosimy o staranne wypełnienie Oświadczenia i dostarczenie go niezwłocznie (osobiście, listownie, e-mailem, za pośrednictwem gospodarza domu) do biura Administracji SBM „Jedność” przy ul. Księżnej Anny 25/25A lub do Administracji Spółdzielni Lokatorsko Własnościowej w Nowogrodzie ul. Nowa 8.

Formularze bez wymaganych danych nie będą brane pod uwagę

Zarząd SBM „Jedność” Łomża


Załączniki:
  1. zalacznik-nr1-do-oswiadczenia.docx

ADRES

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego "Jedność"
ul. Ks. Anny 25/25a
18-400 Łomża
» zobacz na mapie

KRS: 0000117449
REGON: 001399702
NIP: 718-000-21-38

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek: 7.00 - 16.00
wtorek-czwartek: 7.00 - 15.00
piątek: 7.00 - 14.00

Godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek: 14.00 – 16.00
Czwartek: 13.00 – 15.00

KONTAKT

tel/fax: 86 218-54-05
86 479 81 58
86 218-29-49

biuro@sbmjednosc.com.pl