Jesteśmy na Google+
Google+

KOMUNIKAT

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego "Jedność" przedstawia zapytanie ofertowe dotyczące wykonania zatok parkingowych w Łomży. Szczegółowe informacje w zakładce PRZETARGI.

OPŁATY ZA DOSTAWĘ WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW W NOWOGRODZIE

opublikowano: 31.03.2014

Rada Miejska w Nowogrodzie na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (tekst jedn: Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U z 2006 r. Nr 12, poz. 858) , ogłasza na okres obowiązywania od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r. taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dostarczaną przez Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie dla wszystkich odbiorców w wysokości:

Cena za dostawę wody:

  • 2,10zł/m3 netto
  • 2,27 zł/m3 brutto

Cena za odprowadzenie ścieków:

  • 4,15 zł/m3 netto
  • 4,48 zł/m3 brutto

ADRES

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego "Jedność"
ul. Ks. Anny 25/25a
18-400 Łomża
» zobacz na mapie

KRS: 0000117449
REGON: 001399702
NIP: 718-000-21-38

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek: 7.00 - 16.00
wtorek-czwartek: 7.00 - 15.00
piątek: 7.00 - 14.00

Godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek: 14.00 – 16.00
Czwartek: 13.00 – 15.00

KONTAKT

tel/fax: 86 218-54-05
86 479 81 58
86 218-29-49

biuro@sbmjednosc.com.pl