Jesteśmy na Google+
Google+

KOMUNIKAT

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego "Jedność" przedstawia zapytanie ofertowe dotyczące wykonania zatok parkingowych w Łomży. Szczegółowe informacje w zakładce PRZETARGI.

ZASADY ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY ORAZ ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

opublikowano: 24.01.2014

Szanowni  Lokatorzy  SBM  “Jedność” w Łomży

Zasady rozliczania zużycia wody oraz odprowadzenia ścieków.

W związku z montażem wodomierzy odczytywanych drogą radiową zaistniała możliwość bezproblemowego odczytu wodomierzy i rozliczania zużycia wody. W celu minimalizacji kosztów odczytów ustalono, że będą one wykonywane na koniec każdego kwartału. Wprowadzając zaliczki kwartalne chcieliśmy rozłożyć zapłatę za zużytą wodę sukcesywnie w miarę zużycia na poszczególnych lokalach. Zapobiegnie to obciążeniem lokatorów dużymi rachunkami za kwartalne zużycie. Wykorzystując posiadany system komputerowy jest możliwość ustalenia zaliczek indywidualnych na podstawie historii zużycia wody. Zaliczki rozliczane są na koniec każdego kwartału. Na podstawie zużycia wody w kwartale poprzedzającym nastąpi naliczenie prognozy zużycia wody na następny kwartał, np.: zaliczka na I kwartał 2014 r. została wyliczona na podstawie zużycia wody IV kwartału 2013 r.

W przypadkach losowych, gdy np. zmienia się w danym lokalu liczba mieszkańców istnieje możliwość na pisemny wniosek właściciela zwiększenie lub zmniejszenie zaliczki na dany kwartał.

Ze względu na wykonywanie bilansu i racjonalnego zużycia wody na danym budynku będzie dokonywana kwartalna analiza zużycia w poszczególnych lokalach
w odniesieniu do wskazań zużycia na wodomierzu głównym budynku a sumą zużycia
w lokalach. Serwisanci będą również sprawdzać wodomierze indywidualne
w przypadku zaistnienia w systemie informacji o ingerencji w wodomierz, nielegalnego poboru wody, wycieków np.: ze spłuczki.

 

                                                                           Administracja SBM „Jedność”

 

ADRES

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego "Jedność"
ul. Ks. Anny 25/25a
18-400 Łomża
» zobacz na mapie

KRS: 0000117449
REGON: 001399702
NIP: 718-000-21-38

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek: 7.00 - 16.00
wtorek-czwartek: 7.00 - 15.00
piątek: 7.00 - 14.00

Godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek: 14.00 – 16.00
Czwartek: 13.00 – 15.00

KONTAKT

tel/fax: 86 218-54-05
86 479 81 58
86 218-29-49

biuro@sbmjednosc.com.pl